Technic-Control

Technic-Control

Badania nieniszczące NDT Rybnik

badania nieniszczące NDT Rybnik

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Śląskie

badania nieniszczące NDT Śląskie

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Zielona Góra

badania nieniszczące NDT Zielona Góra

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Częstochowa

badania nieniszczące NDT Częstochowa

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Łódź

badania nieniszczące NDT Łódź

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Chrzanów

badania nieniszczące NDT Chrzanów

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Katowice

badania nieniszczące NDT Katowice

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Lublin

badania nieniszczące NDT Lublin

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Wrocław

badania nieniszczące NDT Wrocław

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Kraków

badania nieniszczące NDT Kraków

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Warszawa

badania nieniszczące NDT Warszawa

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Poznań

badania nieniszczące NDT Poznań

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Toruń

badania nieniszczące NDT Toruń

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Pomorskie

badania nieniszczące NDT Pomorskie

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Gdynia

badania nieniszczące NDT Gdynia

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Gdańsk

badania nieniszczące NDT Gdańsk

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Bydgoszcz

badania nieniszczące NDT Bydgoszcz

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania nieniszczące NDT Szczecin

badania nieniszczące NDT Szczecin

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą…

Badania wizualne VT

Badania wizualne

Badania wizualne spoin i materiałów – nieniszcząca metoda kontroli  Jakość materiałów i wykonanych złączy spawanych często można ocenić gołym okiem. Profesjonaliści potrafią wychwycić zarówno różnice, co pozwala zlokalizować niezgodności. Badania wizualne VT to rodzaj nieniszczących metod kontroli jakości złączy spawanych.…

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne

Badania PT są jedną z najstarszych powierzchniowych metod badawczych należących do grupy badań nieniszczących. Badania penetracyjne (PT, DPI) umożliwiają ocenić powierzchniową jakość spoin, gdyż to ona jest najsłabszym elementem w złączach spawanych. Przede wszystkim w spoinach pojawiają się nieciągłości wynikające…

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa (UT) – badania nieniszczące Kontrola jakości wykonanych spoin i materiałów ma kluczowe znaczenie dla oceny wykonanej pracy. Aby potwierdzić czy dane złącze może zostać zaakceptowane w danej konstrukcji należy wykonać badania nieniszczące. Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych należą badania…

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe

Metoda magnetyczno-proszkowa – nieniszczące badanie złączy spawanych Jakość złączy spawanych ma ogromne znaczenie dla trwałości konstrukcji. W miejscu łączenia najczęściej dochodzi do osłabienia elementu, a ryzyko popełnienia błędu w czasie spawania jest bardzo duże. Dlatego tę część konstrukcji poddaje się…

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne połączeń spawanych – metoda nieniszcząca  Wykonane złącza spawane można ocenić na podstawie specjalistycznych badań. Wykorzystuje się do tego sprzęt i technologię, które pozwalają na wejrzenie nawet do wewnątrz badanej próbki. Badania radiograficzne to jeden z typów badań prowadzonych…

Pomiar zawartości ferrytu

Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę ferrytyczno-perlityczną występuje wymieszanie stopiwa kwasoodpornego o strukturze austenitycznej ze spoiwem…

Digitalizacja radiogramów

Jako jedyna firma w Polsce, możemy zaoferować Państwu nowoczesną metodę digitalizacji klasycznych radiogramów dzięki nabyciu profesjonalnego systemu digitalizacji, interpretacji i komputerowej obróbki błon RTG. W wyniku tego uzyskacie Państwo wyniki interpretacji i wykrywalność wad na niespotykanym dotąd poziomie. Wyniki te…

Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu badań nieniszczących: Badania wizualne VT, również endoskopią optyczną Badania magnetyczno-proszkowe MT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych. Badania penetracyjne PT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych.…

Polityka jakości

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji nr AB 080 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości – są one spełnione w…

Referencje

TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w swojej działalności zajmuje czołową pozycję na Pomorzu Zachodnim w zakresie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej konstrukcji metalowych. Z naszych usług korzystają między innymi: AKS Poland Spółka z o.o. BACKER-OBR Spółka z o.o. BULK-CARGO PORT Szczecin…

Badania nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego…