Technic-Control

Technic-Control

Badania wizualne VT

Badania wizualne

Badania wizualne spoin i materiałów – nieniszcząca metoda kontroli  Jakość materiałów i wykonanych złączy spawanych często można ocenić gołym okiem. Profesjonaliści potrafią wychwycić zarówno różnice, co pozwala zlokalizować niezgodności. Badania wizualne VT to rodzaj nieniszczących metod kontroli jakości złączy spawanych.…

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe

Metoda magnetyczno-proszkowa – nieniszczące badanie złączy spawanych Jakość złączy spawanych ma ogromne znaczenie dla trwałości konstrukcji. W miejscu łączenia najczęściej dochodzi do osłabienia elementu, a ryzyko popełnienia błędu w czasie spawania jest bardzo duże. Dlatego tę część konstrukcji poddaje się…

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne połączeń spawanych – metoda nieniszcząca  Wykonane złącza spawane można ocenić na podstawie specjalistycznych badań. Wykorzystuje się do tego sprzęt i technologię, które pozwalają na wejrzenie nawet do wewnątrz badanej próbki. Badania radiograficzne to jeden z typów badań prowadzonych…

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne

Badania PT są jedną z najstarszych powierzchniowych metod badawczych należących do grupy badań nieniszczących. Badania penetracyjne (PT, DPI) umożliwiają ocenić powierzchniową jakość spoin, gdyż to ona jest najsłabszym elementem w złączach spawanych. Przede wszystkim w spoinach pojawiają się nieciągłości wynikające…

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa (UT) – badania nieniszczące Kontrola jakości wykonanych spoin i materiałów ma kluczowe znaczenie dla oceny wykonanej pracy. Aby potwierdzić czy dane złącze może zostać zaakceptowane w danej konstrukcji należy wykonać badania nieniszczące. Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych należą badania…

Pomiar zawartości ferrytu

Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę ferrytyczno-perlityczną występuje wymieszanie stopiwa kwasoodpornego o strukturze austenitycznej ze spoiwem…

Digitalizacja radiogramów

Jako jedyna firma w Polsce, możemy zaoferować Państwu nowoczesną metodę digitalizacji klasycznych radiogramów dzięki nabyciu profesjonalnego systemu digitalizacji, interpretacji i komputerowej obróbki błon RTG. W wyniku tego uzyskacie Państwo wyniki interpretacji i wykrywalność wad na niespotykanym dotąd poziomie. Wyniki te…

Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu badań nieniszczących: Badania wizualne VT, również endoskopią optyczną Badania magnetyczno-proszkowe MT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych. Badania penetracyjne PT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych.…

Polityka jakości

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji nr AB 080 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości – są one spełnione w…

Referencje

TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w swojej działalności zajmuje czołową pozycję na Pomorzu Zachodnim w zakresie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej konstrukcji metalowych. Z naszych usług korzystają między innymi: AKS Poland Spółka z o.o. BACKER-OBR Spółka z o.o. BULK-CARGO PORT Szczecin…

Badania nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego…