Obrazek domyślny

Technic-Control

Pomiar zawartości ferrytu

Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę ferrytyczno-perlityczną występuje wymieszanie stopiwa kwasoodpornego o strukturze austenitycznej ze spoiwem…

Badania wizualne

Badania wizualne

Początek metod badań endoskopowych datuje się na początek XIX-go stulecia. Endoskopami były rury, którymi za pomocą zwierciadła doprowadzano światło świecy, lampy naftowej lub podobnego źródła do wnętrza przedmiotu. Przełom nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy to wyprodukowano endoskop z optycznym…

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczne polegają na wykazywaniu zaburzeń pola magnetycznego w miejscach lub okolicy wady materiału. Wady w badanym elemencie ferromagnetycznym, w którym wytworzono pole magnetyczne, powodują rozproszenia linii sił pola magnetycznego. W badaniach magnetycznych detektorem ujawniającym te zaburzenia są proszki magnetyczne…

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne są jednymi z najstarszych metod badań nieniszczących. Wykorzystują zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu niektórych cieczy do wąskich naczyń nazywanych kapilarami. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne wady wąskoszczelinowe zachowują się jak kapilary, w które wnika ciecz zwana penetrantem.  Penetranty używane w…

Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe

zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal o częstotliwościach powyżej 20000Hz. Fale ultradźwiękowe wprowadza się w materiał za pomocą głowicy, której głównym elementem jest tzw. przetwornik – cienka płytka z materiału piezoelektrycznego, wytwarzająca krótkotrwałe drgania rezonansowe o częstotliwościach rzędu miliona cykli na…

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne opierają się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różne materiały oraz zjawiska fizykochemicznego, związanego z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną. Badania radiograficzne wykorzystywane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów,…

Digitalizacja radiogramów

Jako jedyna firma w Polsce, możemy zaoferować Państwu nowoczesną metodę digitalizacji klasycznych radiogramów dzięki nabyciu profesjonalnego systemu digitalizacji, interpretacji i komputerowej obróbki błon RTG. W wyniku tego uzyskacie Państwo wyniki interpretacji i wykrywalność wad na niespotykanym dotąd poziomie. Wyniki te…

Serwis aparatów RTG

Prowadzimy naprawy przemysłowych aparatów rentgenowskich: gwarancyjne pogwarancyjne Dokonujemy przeglądów okresowych przemysłowych aparatów rentgenowskich Wykonujemy konserwację aparatów

Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu badań nieniszczących: Badania wizualne VT, również endoskopią optyczną Badania magnetyczno-proszkowe MT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych. Badania penetracyjne PT Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych.…

Polityka jakości

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji nr AB 080 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości – są one spełnione w…

Referencje

TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w swojej działalności zajmuje czołową pozycję na Pomorzu Zachodnim w zakresie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej konstrukcji metalowych. Z naszych usług korzystają między innymi: AKS Poland Spółka z o.o. BACKER-OBR Spółka z o.o. BULK-CARGO PORT Szczecin…

Badania nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego…