Badania penetracyjne PT

Badania PT są jedną z najstarszych powierzchniowych metod badawczych należących do grupy badań nieniszczących. Badania penetracyjne (PT, DPI) umożliwiają ocenić powierzchniową jakość spoin, gdyż to ona jest najsłabszym elementem w złączach spawanych. Przede wszystkim w spoinach pojawiają się nieciągłości wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonego procesu spawania np. wtrącenia, pęknięcia itp. Niniejsza technika wykorzystywana jest do badania zarówno materiałów metalicznych jak i niemetalicznych, które mogą posiadać właściwości ferro-, para-i diamagnetyczne. Szerokie zastosowanie niniejszej techniki pozwala na wykorzystanie badań penetracyjnych (PT) do badania metali i ich stopów, ceramiki, materiałów polimerowych oraz szkła.

Badania PT – nieniszczące badania penetracyjne

W badaniach PT stosuje się trzy odczynniki tj.: barwny lub fluorescencyjny penetrant, zmywacz i wywoływacz. W tej metodzie wykorzystywane jest zjawisko ruchu cieczy (zjawisko woskowatości) opierające się na wnikaniu barwnego penetranta w głąb uszkodzeń i szczelin badanego materiału. Po upływie określonego czasu nadmiar penetranta usuwany jest za pomocą zmywacza i czyściwa. Końcowy etap badania PT polega na wykorzystaniu środka pomocniczego – wywoływacza, który na zasadzie kontrastu pozwala na uzyskanie/wychwycenie miejsc nieszczelnych/wad/defektów.

badania PT

W badaniach PT bardzo istotne jest dobranie odczynników w taki sposób, aby nie powodowały szkodliwego działania na badany materiał oraz pozwoliły skutecznie wykryć „wady” złączy spawanych.

Co można sprawdzić za pomocą metody penetracyjnej PT?

Metoda penetracyjna PT pozwala wykryć powierzchniowe defekty/uszkodzenia na wszelkiego rodzaju materiałach i wyrobach. Do najczęstszych z nich należą: 

 • pęknięcia; 
 • rozwarstwienia; 
 • nieprawidłowe porowatości;
 • zawalcowania;
 • wżery korozyjne;
 • pęcherze i inne.

Badania penetracyjne (PT, DPI) należą do jednych z najbardziej uniwersalnych metod NDT. Bardzo często badania penetracyjne PT stosowane są do badania materiałów niemagnetycznych tj.: stale austenityczne, stopy żaroodporne i żarowytrzymałe, metale i stopy lekkie oraz stopy miedzi, tytanu i cyrkonu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, czy badania PT mogą zostać przeprowadzone na nietypowym materiale, skontaktuj się z biurem obsługi Klienta Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących. Nasi konsultanci z chęcią pomogą Ci opowiedzieć na wszelkiego rodzaju pytania i/lub wątpliwości.

badania penetracyjne

Najważniejsze cechy badania penetracyjnego

Do jednych z najważniejszych zalet badań penetracyjnych należą:

 • możliwość wykonywania badań na różnych materiałach i wyrobach bez względu na wymiar i kształt badanego materiału;
 • łatwość stosowania w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych;
 • wysoka wykrywalność niezgodności o wielkości od 0,001 mm;
 • niskie koszty badania;
 • krótki czas badania.

Wady badań nieniszczących penetracyjnych

 • wykrywalność tylko nieciągłości powierzchniowych;
 • przygotowanie powierzchni badanych materiałów oraz jej oczyszczenie po badaniach;
 • starzenie się preparatów stosowanych do badania;
 • konieczność stosowania dobrej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Jak przeprowadzić badania nieniszczące penetracyjne?

Badania penetracyjne przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 3452-1, do których stosują się specjaliści Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących. Dzięki temu jakość badań i wnioski nie pozostawiają żadnych wątpliwości. 

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania penetracyjnego PT powierzchnia złączy spawanych jest poddawana ocenie wizualnej, podczas której można zauważyć niektóre wady/uszkodzenia badanego materiału. Jeśli takie wady są niewidoczne, można przejść do badania penetracyjnego. Badania nieniszczące PT należy rozpocząć od właściwego przygotowania badanej powierzchni, z której trzeba usunąć jakiekolwiek zabrudzenia w postaci smarów, pyłów, rdzy, a także wilgoci. 

badania penetracyjne PT

Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się środek penetrujący, który stanowi preparat z barwnikiem w kolorze czerwonym lub z dodatkiem fluorescencyjnym. Barwnik czerwony jest widoczny gołym okiem, tymczasem do farb fluorescencyjnych wykorzystujemy specjalne lampy UV. Dzięki temu dokładnie można zlokalizować miejsca, w którym jest jakakolwiek niezgodność na złączu spawanym.

Po nałożeniu penetrantu obserwuje się wyraźne linie pasmowe i plamy. Oznaczają one miejsca wchłaniania preparatu. Dalszym krokiem jest wyczyszczenie powierzchni i zastosowanie wywoływacza, który wchłania płyn i wskazuje wyraźnie na miejsca, gdzie powstały niezgodności. Jest to ostatni etap badania penetracyjnego, mówiący nam o jakości złączy spawanych.

Badania penetracyjne PT w Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących

W przypadku, gdy są Ci potrzebne badania penetracyjne złączy spawanych, skorzystaj z wiedzy jak i doświadczenia Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących. Dlaczego właśnie nam powinieneś zaufać? Przede wszystkim mamy doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej pracy na dużych obiektach przemysłowych. Badania PT prowadzimy w zakładach z branży energetycznej, wydobywczej, przetwórczej, a także transportowej. Przeprowadzamy kontrolę jakości na rurociągach pracujących z gazami pod ciśnieniem, wysokimi temperaturami i substancjami agresywnymi. Badania nieniszczące penetracyjne wykonujemy również na zbiornikach oraz w newralgicznych miejscach na statkach i okrętach. 

Poza doświadczeniem przemawiają za nami wysoko wykwalifikowany personel badawczy. Wszyscy pracownicy to inspektorzy badań nieniszczących. Certyfikaty potwierdzają kwalifikacje zgodne z normą PN-EN ISO 9712. Są to specjaliści przynajmniej 2 stopnia, a kontrolę nad nimi sprawują specjaliści z 3 stopniem kwalifikacji. Wszystkie prace prowadzimy na profesjonalnych urządzeniach. Dzięki naszym kwalifikacjom i profesjonalnym urządzeniom możemy potwierdzić wyniki badan odpowiednimi zaświadczeniami. 

Badania z wykorzystaniem metody penetracyjnej możemy wykonać w dowolnym miejscu. Współpracujemy z największymi wykonawcami i opiekunami dużych zakładów o charakterze strategicznym. Świadczymy usługi także dla mniejszych firm, podwykonawców i rzemieślników. Nasze badania mogą mieć charakter cykliczny lub jednorazowy. Jesteśmy w stanie dojechać w wybrane miejsce i w najbardziej dogodnym terminie.

Chcesz zlecić badania PT, ale masz wątpliwości? Już dziś zadzwoń do biura obsługi klienta Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących, a Nasi pracownicy przedstawią wszystkie szczegóły, umówią termin badania, a także wycenią usługę. Uzyskasz też porady dotyczące innych koniecznych badań lub usług.