Badania ultradźwiękowe UT

Metoda ultradźwiękowa (UT) – badania nieniszczące

Kontrola jakości wykonanych spoin i materiałów ma kluczowe znaczenie dla oceny wykonanej pracy. Aby potwierdzić czy dane złącze może zostać zaakceptowane w danej konstrukcji należy wykonać badania nieniszczące. Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych należą badania ultradźwiękowe. Jest to metoda nieniszcząca, w której obserwuje się zjawiska wywołane przez rozchodzenie się fal.

Badania ultradźwiękowe UT należą do metod objętościowych, a zatem można w ten sposób wykrywać niezgodności w całej objętości materiału. Jeśli niezgodność nie jest powierzchniowa, a występuje wewnątrz elementu, ta metoda umożliwi jej wykrycie.

Prawidłowo wykonane profesjonalne badania ultradźwiękowe UT są przede wszystkim nieinwazyjne i nieniszczące struktury badanego materiału. Fale nie wpływają na zmianę parametrów technicznych materiału. Dzięki temu technikę można wykorzystywać do badania gotowych konstrukcji i elementów. 

W twojej pracy potrzebne są badania ultradźwiękowe? Szukasz specjalistów z doświadczeniem w przemyśle? Skorzystaj z oferty Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących i otrzymaj pewność, że badania zostały przeprowadzone rzetelnie i  prawidłowo. Bogate doświadczenie, wykwalifikowana kadra i profesjonalny sprzęt do badań to gotowy przepis na sukces. 

Badania UT

Jak przeprowadzić badania ultradźwiękowe złączy spawanych?

Do przeprowadzenia badań nieniszczących UT potrzebny jest przede wszystkim profesjonalny sprzęt. W Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń, które pozwalają na precyzyjną ocenę jakości badanego materiału. Do badania UT wykorzystywane są głowice ultradźwiękowe, wyposażone w przetwornik. To płaska blaszka o właściwościach piezoelektrycznych, czyli zmieniających wymiary pod pływem działania prądu elektrycznego. W ten sposób wytwarzane są krótkotrwałe drgania o dużej częstotliwości. W każdej sekundzie wytwarzanych jest prawe milion cykli. 

Za odbiór sygnału i jego przetwarzanie odpowiada defektoskop ultradźwiękowy. Istnieją różne metody badań ultradźwiękowych. W naszej firmie korzystamy z najskuteczniejszej, czyli metody echa i przepuszczania. W pierwszej z nich urządzenie odbiera fale, które powracają po odbiciu. Powracająca fala informuje o wykryciu wady lub ograniczeniach występujących w badanym elemencie. 

badania ultradźwiękowe UT

Najważniejsze zalety badania ultradźwiękowego spoin

Badania wykorzystujące dźwięki o niskiej częstotliwości cieszą się zainteresowaniem wykonawców i zaufaniem konstruktorów. Wpływ na to ma wiele charakterystycznych cech tej metody. Wcześniej wspominaliśmy już o nieniszczącym charakterze badania wykorzystującego materiały piezoelektryczne. To sprawia, że badania ultradźwiękowego spoin nie wymagają ich niszczenia. 

Metoda ultradźwiękowa UT jest bardzo uniwersalna i można zastosować ją w wielu miejscach, a także do oceny różnego rodzaju materiałów. Sprawdza się między innymi przy wykonywaniu pomiarów grubości elementów, do których dostęp jest możliwy tylko z jednej strony. Badania UT przeprowadzane są szybko, a uzyskane wyniki przedstawiane w sposób bezpośredni. Zaletą jest też bardzo duża dokładność i wyników. 

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych pozwalają na lokalizację niezgodności znajdujących się blisko powierzchni, a także na każdej innej głębokości badanego elementu. Można nimi wykryć niezgodności w bardzo grubych materiałach, których nie można zbadać badaniem radiograficznym. Stosowane urządzenie przez Technic – Control Laboratorium Badań Nieniszczących pozwalają wychwycić nawet bardzo niewielkie uszkodzenia punktowe o minimalnym wymiarze nawet 0,5 mm i niezgodności wychodzące na powierzchnię o głębokości od 0,1 mm. Dodatkowo urządzenia do badań wskazują na wady wąskoszczelinowe już od 0,001 mm. 

badania ultradźwiękowe spoin UT

Co można sprawdzić za pomocą metody badań ultradźwiękowych?

Metoda ultradźwiękowa UT ma bardzo uniwersalne zastosowanie, z jej pomocą można wychwycić uszkodzenia punktowe, liniowe i rozległe. Wykorzystywana jest przede wszystkim do badania jakości gotowych wyrobów hutniczych. Za pomocą odpowiednich urządzeń do badań wykonuje się bardzo precyzyjne pomiary  elementów, do których dostęp z drugiej strony jest ograniczony. Metoda umożliwia wymiarowanie i kontrolę jakości części maszyn, a nawet pojedynczych produktów wykonanych metodami obróbki plastycznej. 

Bardzo często stosuje się badania UT złączy spawanych, a spawalnicy zalecają ich przeprowadzenie w miejscach newralgicznych. Metoda umożliwia kontrolę spójności miejsc spawanych, a także jego strukturę wewnętrzną. Można w ten sposób ocenić sposób przygotowania materiału i przebieg granicy wtopienia. 

badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe UT w Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących

Każdemu zleceniodawcy powinno zależeć na rzetelnym przeprowadzeniu koniecznych badań złączy spawanych. Ich wynik jest potwierdzeniem jakości przeprowadzonych prac. Dlatego badania ultradźwiękowe UT warto powierzyć firmom z kwalifikacjami, popartymi bogatym doświadczeniem, a także dysponującym odpowiednimi urządzeniami do wykonywania badań nieniszczących. Wszystkie w/w cechy możemy otrzymać w Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących.

W naszych Laboratorium Badań Nieniszczących pracują specjaliści, których kwalifikacje potwierdzone są  niezbędnymi certyfikatami. Umiejętności naszych pracowników uznają morskie towarzystwa klasyfikacyjne (np. Polski Rejestr Statków), które często cenione są bardziej, niż uprawnienia UDT. Nasi pracownicy zdobywali doświadczenie w czasie pracy na największych obiektach przemysłowych zarówno w kraju jak i za granicą. Nasza firma Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących działa w branży energetycznej, stoczniowej, wydobywczej, a także w różnych dziedzinach przemysłu oraz budownictwie. 

Do przeprowadzenia badań ultradźwiękowych UT wykorzystujemy wysokiej jakości wyposażenie badawcze. Są to nowoczesne i bardzo funkcjonalne narzędzia, które pozwalają na uzyskiwanie dokładnych pomiarów. Można stosować je w różnych warunkach, a dzięki dodatkowym akcesoriom można prowadzić prace nawet na obiektach gorących, jak kominy spalin. Przy najbardziej precyzyjnych pomiarach urządzenia nie uwzględniają grubości farby, a na dodatek można przeprowadzić prace bez wcześniejszego przygotowania powierzchni. 

Jeśli jesteś zainteresowany badaniami ultradźwiękowymi UT złączy spawanych, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących.