Oferta

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Obszar zastosowań badań nieniszczących:

  • w technice: badania i diagnostyka
  • w ochronie antyterrorystycznej
  • w kryminalistyce
  • w diagnostyce medycznej
  • w badaniach archeologicznych
  • w badaniach i konserwacji dzieł sztuki
  • w ochronie środowiska

Naszą specjalnością są badania nieniszczące, które wykonujemy na obiektach w budowie i eksploatacji oraz na wszystkich materiałach konstrukcyjnych.