Badania nieniszczące NDT Śląskie

Kontrola jakości materiałów i wykonanych połączeń spawalniczych w przemyśle jest niezbędnym elementem, aby móc ja zakwalifikować do dalszych etapów realizacji. Jedną z grup badań prowadzonych na gotowych elementach konstrukcyjnych i wyrobach są badania nieniszczące (NDT od Non-Destructive Testing). Ich najważniejszą zaletą jest właśnie nieniszczący charakter i możliwość prowadzenia prac na gotowych produktach, konstrukcjach i obiektach. 

Badania NDT stosuje się do kontroli rozmaitych materiałów i wyrobów. Najczęściej kojarzone są z badaniem połączeń spawanych, w celu wykrycia ich niezgodności. Metody nieniszczące wykorzystywane są również do badania wyrobów hutniczych, nawet odlewów. Badania nieniszczące przeprowadza się na gotowych elementach, a także półproduktach i materiałach przeznaczonych do dalszego przetwarzania. 

Wykorzystując do pracy specjalistyczne wyposażenie badawcze można dokładnie zbadać dany obiekt pod kątem niezgodności bez obaw o zmianę jego właściwości. W Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących pomagamy dobrać odpowiednią metodę, a także korzystamy z kilku metod badań nieniszczących. Pozwala to na uzyskanie optymalnych wyników i dokładną ocenę jakości badanych elementów. 

Rodzaje badań nieniszczących 

Badania NDT w województwie śląskim możemy przeprowadzić na różnorodnych obiektach. W zależności od potrzeb, wskazań dokumentacji i warunków technicznych. Laboratorium Badań Nieniszczących jest w stanie zaproponować konkretną metodę badawczą. Dysponujemy zarówno profesjonalnym sprzętem oraz specjalistami, którzy mogą przeprowadzić kilka najważniejszych i najczęściej zlecanych typów badań. 

Badania wizualne (VT) 

To podstawowe badania uznawane za najszybsze, najtańsze i jednocześnie niezwykle skuteczne. Prowadzone są zarówno na gotowych elementach, jak i półproduktach po zakończeniu konkretnego etapu produkcyjnego. W tej metodzie jakość połączenia spawanego można ocenić bez specjalistycznego wyposażenia badawczego. Badania wizualne są niezbędne do oceny zgodności elementu konstrukcyjnego z projektem. Prowadzone są za pomocą oględzin zewnętrznych przez specjalistów i z reguły już na tym etapie można wychwycić niezgodności. Dopiero po pozytywnym przejściu badania VT, można wykonywać pozostałe badania nieniszczące np. PT, UT, MT oraz RT. 

Badania wizualne

Badania penetracyjne (PT)

badania PT

Prowadzone przez Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących badania NDT Śląskie obejmują także badania metodą penetracyjną. Jest to najstarszy typ badania, który można wykonać po zakończeniu oceny wizualnej. Założeniem badania penetracyjnego jest powierzchniowa ocena złączy spawanych. Badany element pokrywany jest zabarwioną lub fosforyzującą substancją o dużej chłonności. Sposób jej wchłaniania do materiału pozwala wychwycić uszkodzenia znajdujące się na powierzchni.

Badania nieniszczące penetracyjne (PT, DPI) prowadzi się na dowolnych materiałach, które są obojętne na właściwości preparatów. Można stosować je na dowolnych powierzchniach stalowych, a także niemagnetycznych, jak aluminium, gdzie pozostałe metody nieniszczące mogą mieć ograniczoną skuteczność. Metoda penetracyjna uzyskuje znakomite rezultaty także w miejscach trudno dostępnych. 

Badania ultradźwiękowe (UT)

To jedna z najbardziej uniwersalnych metod NDT. W Śląskim wykonujemy ją nie tylko na wyrobach metalowych, ale także na tworzywach sztucznych i ceramice. Można wykorzystywać je zarówno do wykrywania niezgodności wewnątrz materiału, jak i do dokonywania pomiarów. Metoda pozwala bardzo precyzyjnie zmierzyć grubość powierzchniową elementów walcowanych. Okazuje się także skuteczna w przypadku pomiarów grubości elementów, do których można dostać się tylko z jednej strony. 

Badania UT

W przypadku badań ultradźwiękowych UT wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, które za pomocą głowicy defektoskopu emituje się na dany element. W zależności od metody można badać powracające wiązki promieniowania lub przenikające na drugą stronę. Promienie po natrafieniu na wadę, pęcherz powietrzny i uszkodzenie znajdującą się w strukturze, zmienią swój kierunek lub powracają. Takie nieprawidłowości oznaczają błąd w wewnętrznej strukturze badanego materiał i po przetworzeniu są widoczne na ekranie urządzenia. 

Badania radiograficzne (RT)

badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne RT jest kolejną metodę nieniszcząca o bardzo dużej wiarygodności. Wykorzystywana jest do określenia ciągłości materiałów, a także połączeń spawanych i lutowanych. Sprawdza się zarówno przy badaniu metali, jak i materiałów syntetycznych. Badania radiograficzne RT wykorzystywane są głównie do przemysłowych badań pojemników ciśnieniowych i rurociągów. Badanie radiograficzne wykazują się też dobrą skutecznością przy badaniu odlewów i odkuwek. Za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń można uzyskać bardzo dokładne i jednoznaczne wyniki. 

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Kolejny typ badań, który można zastosować jedynie na materiałach ferromagnetycznych to badania magnetyczno – proszkowe MT. W tych badanych wykorzystuje się proszek kolorowy lub fosforyzujący o właściwościach magnetycznych. Za pomocą odpowiednich głowic wytwarzane jest pole magnetyczne, które doprowadza do zmian w ustawieniu proszku. Układ proszku po przejściu fali magnetycznej przez materiał pozwala na ocenę ilości i lokalizacji uszkodzeń na badanych złączach spawanych. Metoda RT jest bardzo skuteczna i precyzyjna. Pozwala na wychwycenie uszkodzeń powierzchniowych i podpowierzchniowych o wielkości setnych części milimetra. 

Badania magnetyczno-proszkowe

NDT Śląskie – wybierz profesjonalistów z Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących

Profesjonalne badania NDT tj . VT, PT, MT, UT i RT w Śląskim warto powierzyć firmie Technic-Control Laboratorium Badań Nieniszczących. Przemawia za nami doświadczenie zdobyte podczas prac na największych obiektach przemysłowych. Nasze tradycje sięgają już końca lat 70 ubiegłego wieku, a działalność trwa nieprzerwanie. Ten czas pozwolił nam na zdobycie doświadczenia i renomy, a także zatrudnienia najlepszych specjalistów w dziedzinie badań nieniszczących. Sprawdź nasze referencje!

Wszystkie badania NDT w Śląskim i innych miejscach wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na miejsce wysyłamy wykwalifikowanych inspektorów dysponujących niezbędnych, specjalistycznym wyposażeniem do przeprowadzania badań nieniszczących. Wyniki badań opisane w raportach z badań są zawsze jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości. 

Wykonujemy badania NDT w Śląskim i okolicach, jednak działalność możemy prowadzić także w miejsca bardziej oddalonych od miasta. Nasi inspektorzy są w stanie dotrzeć do obiektów zlokalizowanych w województwie śląskim, a nawet w innych częściach naszego kraju.


Działamy także: