Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu badań nieniszczących:

 • Badania wizualne VT, również endoskopią optyczną
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT

Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych.

 • Badania penetracyjne PT

Wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych.

 • Badania ultradźwiękowe UT

Badanie połączeń spawanych (również stali nierdzewnych typu duplex, stosowanych przy budowie np. „chemikaliowców” – statków do przewozu chemikaliów) oraz badanie wyrobów hutniczych i części maszyn. Do badań wykorzystujemy techniki: manualną (UT-PE), phased array (UT-PA), TOFD (UT-TOFD).

Pomiary grubości na gorąco, w tym grubości kominów stalowych (bez konieczności odstawiania od pracy).

Pomiary grubości konstrukcji stalowych – również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania (umożliwia to posiadany przez nas ultradźwiękowy miernik grubości z dodatkowym zobrazowaniem typu A – grubość farby przy pomiarze jest ignorowana).

 • Badania radiograficzne RT

Radiografia połączeń spawanych i odlewów.

 • Pomiar zawartości ferrytu delta metodą indukcji magnetycznej m.in. w spoinach austenitycznych
 • Analiza składu chemicznego spektrometrią rentgenofluorescensyjną (XRF) – określanie składu chemicznego wyrobów metalowych (PMI)
 • Badania szczelności metodą Vacumbox (metoda pęcherzykowa) LT

Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Pozostałe usługi

 • Digitalizacja radiogramów – archiwizacja radiogramów utrwalonych na filmach na płytach CD/DVD (radiogram w formie cyfrowej)
 • Konsultacje w zakresie badań nieniszczących – opracowywanie, opiniowanie instrukcji i procedur badawczych. Przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych personelu badań nieniszczących
 • Nadzór konstrukcyjny i jakościowy przy wykonywaniu konstrukcji stalowych
 • Egzaminowanie spawaczy i odnawianie uprawnień, również weryfikacja i przeprowadzanie szkoleń spawaczy elektrycznych i gazowych

Ludzie są naszymi najbardziej wartościowymi zasobami. Dlatego dążymy do stworzenia warunków, w których każdy pracownik jest pełnowartościowym współudziałowcem w osiąganiu celów firmy. Kładziemy duży nacisk na szkolenie, aby uczynić jak najlepszy pożytek z technologii i utrzymać stałą aktualizację niezbędnych umiejętności.

Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w prowadzeniu badań nieniszczących na konstrukcjach statków w budowie i eksploatacji, stalowych konstrukcjach mostów, rurociągów i zbiorników.

W naszym biurze handlowym na spotkanie z kontrahentami oczekują profesjonalnie przygotowani pracownicy. Umowy realizujemy fachowo, rzetelnie i terminowo.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa wizyty w naszym biurze handlowym, zaowocują podpisaniem wzajemnie korzystnych umów.