Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne połączeń spawanych – metoda nieniszcząca 

Wykonane złącza spawane można ocenić na podstawie specjalistycznych badań. Wykorzystuje się do tego sprzęt i technologię, które pozwalają na wejrzenie nawet do wewnątrz badanej próbki. Badania radiograficzne to jeden z typów badań prowadzonych na gotowych produktach i konstrukcjach. Wykorzystuje się w nich promieniowanie przenikliwe X, które jest przepuszczane przez element. 

Badania radiograficzne często zlecane są przez konstruktorów do oceny jakości wykonanej pracy. Ta metoda pozwala wykryć nawet niewielkie niezgodności w strukturze materiału. Ponadto badania radiograficzne RT są bardzo dokładne i precyzyjnie wskazują lokalizację, a nawet rozmiar niezgodności. Jeśli zatem chcesz przeprowadzić badania w celu skontrolowania przygotowanej pracy, zleć je specjalistom z Technic-Control. Korzystając z naszych usług, zyskujesz pewność, że badania będą przeprowadzone profesjonalnie, a wyniki okażą się zgodne ze stanem faktycznym. 

badania radiograficzne RT

W jaki sposób wykonuje się badania radiograficzne?

Badania radiograficzne mają bardzo uniwersalne zastosowanie, ponieważ można prowadzić je na rozmaitych materiałach. Najczęściej wykorzystywane są do oceny jakości połączeń spawanych, jednak równie popularnym zastosowaniem jest wykrywanie niezgodności w odlewach, produktach walcowanych i innych wyrobach metalurgicznych. Jedynym ograniczeniem jest to, że pomiarów można dokonywać tylko na elementach, do których jest obustronny dostęp. 

Do przeprowadzenia badania radiograficznego wykorzystuje się defektoskopy rentgenowskie. To one emitują promienie przenikające X, które następnie wychwytywane są za pomocą kliszy. To na niej obraz spoiny przedstawiany jest w formie jasnego koloru. Z kolei niezgodności w spoinie i w odlewach to ciemniejsze punkty w ich strukturze. Jedynie wytrącenia wolframu, które także można wychwycić za pomocą tej metody, są widoczne w postaci jaśniejszych punktów. 

Najważniejsze cechy badania radiograficznego i zastosowanie 

Jedną z niewątpliwych zalet badania radiograficznego jest jego nieniszczący charakter. Badania nie niszczą struktury materiału, a promieniowanie w żaden sposób nie wpływa na zmianę właściwości mechanicznych czy, składu chemicznego. Ponadto badanie jest stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, a wyniki są przejrzyste. 

Badania radiograficzne połączeń spawanych mogą doprowadzić do wykrycia rozmaitych niezgodności w strukturze materiału. Z ich pomocą możliwe jest wykrywanie nieciągłości powierzchniowych, ale także zmian w strukturze wewnętrznej i podpowierzchniowej.Badania radiograficzne połączeń spawanych prowadzą do wykrycia takich niezgodności wewnątrz struktury materiału, jak:

  • pęcherze gazowe;
  • wtrącenia;
  • przyklejenia;
  • brak przetopu;
  • pęknięcia.

W tej metodzie możliwe jest również dokonywanie pomiarów grubości elementów. 

Profesjonalnie przeprowadzone badanie radiograficzne wykrywa różnice w grubości, których wartość wynosi 2 procent. 

Profesjonalne badania radiograficzne tylko w Technic-Control

Badania radiograficzne spoin nie wymagają bardzo zaawansowanych umiejętności i są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Wyniki są widoczne szybko, lecz tylko profesjonalny personel potrafi prawidłowo zinterpretować otrzymany obraz – radiogram. Sporo firm zajmuje się prowadzeniem takich badań, jednak uzyskane wyniki nie zawsze są satysfakcjonujące i zgodne z rzeczywistością. Dlaczego właśnie w Technic-Control sytuacja ma wyglądać inaczej? 

W naszym laboratorium badania radiograficzne i inne nieniszczące metody badań przeprowadzamy już od wielu lat. Dysponujemy kadrą specjalistów, którzy doskonale znają się na dokonywaniu pomiarów, a także orientują się w specyfice tej branży. Prowadzimy badania na ważnych strategicznie obiektach przemysłowych, zlecane przez największe firmy konstrukcyjne. Zajmujemy się też prowadzeniem badań radiograficznych spoin dla mniejszych specjalistycznych przedsiębiorstw. 

Dla zapewnienia najwyższej jakości i skuteczności badania radiograficzne prowadzimy za pomocą profesjonalnego wyposażenia badawczego. Do prezentacji wyników służą materiały fotochemiczne, prace przeprowadzane są zgodnie z ogólnymi standardami badań radiograficznych spoin. Norma PN-EN ISO 17636-1 „Badania nieniszczące spoin – Badanie radiograficzne” jest podstawą do przeprowadzania badań radiograficznych. Dzięki rzetelnemu przzygotowaniu do badania otrzymujemy bardzo dokładne rezultaty badania.

badania RT

Potrzebujesz skontrolować pracę podwykonawców? Nie jesteś pewien jakości gotowych odlewów? Niezależnie od zakresu pracy i jej skali, możesz skontaktować się z naszym biurem obsługi. Wybierzemy wspólnie dogodny termin, a po zakończonej pracy otrzymasz wszystkie wyniki w raportach z badania radiograficznego